انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

یاوران نیکوکار داوطلب

یاوران و نیکوکاران داوطلب

انجمن خیریه بانوان گرگان صاحب (عج)

 حامیان پزشک و دندانپزشک داوطلبمسئولیت پذیری اجتماعی و حامیان دبیر داوطلب

ترویج فرهنگ نیکوکاری در کودکان

هدیه تولد کوچکترین عضو خیریه

کوچکترین عضو انجمن با فروش کادو های تولد خود ، این اسباب بازی ها را به بچه های مددجویان تحت پوشش هدیه کرده است ارزش مادی این هدیه مبلغ 300000 تومان است.

آخرین اخبار