انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

ایران تسلیت

انجمن، حلقه واسطی است برای رساندن کمک های نقدی و غیر نقدی شما به طور مستقیم به هموطنان زلزله زده

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۶/۹/۲۳
تعداد بازدید :329

آخرین اخبار