انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

بنیان خانه ای از جنس خوشبختی

کارگاه خود شناسی و مهارت های زندگی برای زوجین تحت حمایت خیریه درسالن اجتماعات انجمن خیریه بانوان (صاحب عج) برگزار گردید.

 

 این کارگاه با حضور 4 تن از کارشناسان ارشد از 39 مشاور داوطلب انجمن و 27 زوج جوان به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

در این کارگاه هفت اصل در زندگی مشترک و بسیار حائز اهمیت که شامل گفتمان،تحسین و سرزنش،قدردانی،مشارکت در فعالیت ها،درک متقابل،حل مسائل مختلف،علاقه و تعهد می باشد به صورت کامل بیان گردید.

در کارگاه کتاب هفت اصل اخلاقی برای ازدواج ،چگونه از خواسته های برحق خود دفاع کنیم و ارتباط بدون خشونت در جهت بهبود روابط می توان گام برداشت.

در این کارگاه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مدیر واحد مددکاری و کارکنان و چند تن از یاوران انجمن  نیز حضور داشتند.
 
در این کارگاه به صورت عملی با انجام بازی های مختلف و بیان خواسته های زوجین به بررسی روانشناختی زوجین پرداخته شد.

مشاوران تاکید داشتند این کارگاه ها در شناخت زوجین از یکدیگر بسیار حائز اهمیت بوده و استمرار در اجرای آن امری ضروری است.

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۵/۹/۱۷
تعداد بازدید :335

آخرین اخبار