انجمن خیریه بانوان گرگان

انجمن خیریه بانوان گرگان

مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر

عملکرد واحد دندانپزشکی انجمن خیریه بانوان گرگان در سال 1397

درمانگاه دندانپزشکی در سال 1397با تعداد 34 سازمان دولتی و غیر دولتی همکاری داشته و تعداد 1179 بیمار نیازمند را تحت مداوا قرار داده است.

خدمات بیماران شامل ویزیت –پرکردگی دندان-پانسمان دندان-پولیوتومی دندان-جرم گیری و بروساژ-کشیدن دندان قدامی و خلفی-رادیوگرافی-درمان ریشه است.

نوشته شده در تاریخ :۱۳۹۸/۲/۲۹
تعداد بازدید :95

آخرین اخبار